Kalender

Juli 2024

JUL

20

BTW-aangifte 2e kwartaal uiterste indieningsdatum

JUL

20

BTW-aangifte juni (maandaangever) uiterste indieningsdatum

JUL

20

INTRASTAT-aangifte indienen (intracommunautaire verrichtingen)

JUL

21

Kantoor gesloten - Nationale feestdag

Augustus 2024

AUG

10

Documenten binnenbrengen BTW juli

AUG

15

Kantoor gesloten - O.L.V. Hemelvaart

AUG

20

BTW-aangifte juli (maandaangever) uiterste indieningsdatum

AUG

20

INTRASTAT-aangifte indienen (intracommunautaire verrichtingen)

September 2024

SEP

10

Documenten binnenbrengen BTW augustus

SEP

20

BTW-aangifte augustus (maandaangever) uiterste indieningsdatum

SEP

20

INTRASTAT-aangifte indienen (intracommunautaire verrichtingen)

SEP

29

Betaling kwartaalbijdrage sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen

SEP

29

Uiterste datum verzoek om teruggave van BTW betaald in boekjaar N-1 in andere lidstaat EU

Oktober 2024

OKT

10

Documenten binnenbrengen BTW september en 3e kwartaal

OKT

10

Voorafbetalingen (VA3) storten voor deze datum om belastingvermeerdering te vermijden

OKT

10

Documenten binnenbrengen BTW oktober

OKT

20

BTW-aangifte september (maandaangever) uiterste indieningsdatum

OKT

20

INTRASTAT-aangifte indienen (intracommunautaire verrichtingen)

November 2024

NOV

1

Kantoor gesloten - Allerheiligen

NOV

11

Kantoor gesloten - Wapenstilstand

NOV

20

BTW-aangifte oktober (maandaangever) uiterste indieningsdatum

NOV

20

INTRASTAT-aangifte indienen (intracommunautaire verrichtingen)

December 2024

DEC

10

Documenten binnenbrengen BTW november

DEC

20

Voorafbetalingen (VA4) storten voor deze datum om belastingvermeerdering te vermijden

DEC

20

BTW-aangifte november (maandaangever) uiterste indieningsdatum

DEC

20

INTRASTAT-aangifte indienen (intracommunautaire verrichtingen)

DEC

25

Kantoor gesloten - Kerstmis

DEC

29

Betaling kwartaalbijdrage sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen

Januari 2025

JAN

1

Kantoor gesloten - Nieuwjaar

JAN

10

Documenten binnenbrengen BTW december en 4e kwartaal

JAN

20

BTW-aangifte 4e kwartaal uiterste indieningsdatum

JAN

20

BTW-aangifte december (maandaangever) uiterste indieningsdatum

JAN

20

INTRASTAT-aangifte indienen (intracommunautaire verrichtingen)

Februari 2025

FEB

10

Documenten binnenbrengen BTW januari

FEB

20

BTW-aangifte januari (maandaangever) uiterste indieningsdatum

FEB

20

INTRASTAT-aangifte indienen (intracommunautaire verrichtingen)

Maart 2025

MAA

10

Documenten binnenbrengen BTW februari

MAA

20

BTW-aangifte februari (maandaangever) uiterste indieningsdatum

MAA

20

INTRASTAT-aangifte indienen (intracommunautaire verrichtingen)

MAA

31

Limietdatum jaarlijkse BTW-klantenlisting

MAA

31

Betaling kwartaalbijdrage sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen

April 2025

APR

10

Documenten binnenbrengen BTW maart en 1e kwartaal

APR

10

Voorafbetalingen (VA1) storten voor deze datum om belastingvermeerdering te vermijden

APR

20

BTW-aangifte 1e kwartaal uiterste indieningsdatum

APR

20

BTW-aangifte maart (maandaangever) uiterste indieningsdatum

APR

20

INTRASTAT-aangifte indienen (intracommunautaire verrichtingen)

APR

21

Kantoor gesloten - Paasmaandag

Mei 2025

MEI

1

Kantoor gesloten - Dag van de arbeid

MEI

10

Documenten binnenbrengen BTW april

MEI

20

BTW-aangifte april (maandaangever) uiterste indieningsdatum

MEI

20

INTRASTAT-aangifte indienen (intracommunautaire verrichtingen)

MEI

29

Kantoor gesloten - O.H. Hemelvaart

Juni 2025

JUN

9

Kantoor gesloten - Pinkstermaandag

JUN

10

Documenten binnenbrengen BTW mei

JUN

20

BTW-aangifte mei (maandaangever) uiterste indieningsdatum

JUN

20

INTRASTAT-aangifte indienen (intracommunautaire verrichtingen)

JUN

30

Betaling kwartaalbijdrage sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen

JUN

30

Aangifte vennootschapsbelasting en RPB, balans per 31/12

JUN

30

Indiening fiche 281.50 en samenvattende opgave 325.50

Juli 2025

JUL

10

Documenten binnenbrengen BTW juni en 2e kwartaal

JUL

10

Voorafbetalingen (VA2) storten voor deze datum om belastingvermeerdering te vermijden